Vietface TV
Ca Sĩ Quang Lộc và Nghệ Sĩ Khánh Minh
 
Little Saigon TV
Ca Sĩ Quang Lộc và Nghệ Sĩ Khánh Minh

Little Saigon TV
Ca Sĩ Quang Lộc và Nghệ Sĩ Khánh Minh  
SBTN Giáng Ngọc Show
Ca Sĩ Quang Lộc và Nghệ Sĩ Khánh Minh - Phần 1

SBTN Giáng Ngọc Show
Ca Sĩ Quang Lộc và Nghệ Sĩ Khánh Minh - Phần 2

SBTN Giáng Ngọc Show
Hương Sỹ Nhân - Khánh Minh - Quang Lộc - Giáng Ngọc - Phần 1
SBTN Giáng Ngọc Show
Hương Sỹ Nhân - Khánh Minh - Quang Lộc - Giáng Ngọc - Phần 2